Výměna vodovodního řadu v ulici Generála Hlaďo, výměna vodovodu a kanalizace v ulici K nemocnici

V souvislosti s připravovanou stavbou okružní křižovatky ve spojnici ulic K Nemocnici, Generála Hlaďo a 28. října se bude od poloviny letošního března v dané lokalitě měnit vodovod a kanalizace.

S přeložkou stávajícího vodovodního řadu se začne v ulici Generála Hlaďo, v místech, kde se nachází prodejna s rybářskými potřebami. Jakmile se stavební dělníci dostanou nad úroveň stávající křižovatky, provedou překop ulice Generála Hlaďo směrem ke Květinářství Klos.

Ve druhé etapě, která by měla začít v květnu, přejdou do ulice K Nemocnici, kde se bude měnit i kanalizace, a to až ke křižovatce s ulicí K. Kryla. Na závěr se bude měnit potrubí i podél levého obrubníku komunikace až do ulice Janáčkovy sady. Výměna vodovodu a kanalizace v dané lokalitě by měla skončit 31. října 2021.

Kvůli zajištění co největší bezpečnosti chodců i motoristů, budou práce probíhat postupně. Každý den se vykope a zasype určitý úsek silnice, aby bylo možné provádět přesuny parkovacích míst. Doprava by měla být v místě výkopu svedena do jednoho pruhu. Pouze ulice 28. října bude po nezbytně nutnou dobu zcela uzavřena.

Investorem obou etap stavby je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Informace s kontakty na zodpovědné osoby zajišťující stavbu budou vloženy do poštovních schránek dotčených nemovitostí. Upřesnění přechodných dopravních značení bude zveřejněno na webu města.