Výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje ve dnech 1. února až 24. května 2020 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice po názvem „Životní podmínky 2020“. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech. Ty byly do šetření zahrnuty na základně náhodného výběru počítačem.

Případné otázky k této problematice zodpoví pracovnice Krajské správy ČSÚ Ing. Eva Kramolišová, tel. 595 131 212, e-mail: eva.kramolisova@czso.cz