Uzavírka silničního provozu 27.5.-27.6.2019 – silnice č. I/48 v úseku Nový Jičín – Rybí

Ve dnech 27.5.-27.6.2019 uzavírka silničního provozu v místě silnice č. I/48 v úseku Nový Jičín – Rybí, km 20,385 – 23,750 z důvodu realizace stavební akce „Oprava sil. I/48 Nový Jičín – Rybí v km 20,385 – 23,750“.

Uzavírka proběhne následovně:
Směr Rybí – Nový Jičín – Hranice od 27. 5. 2019 do 11. 6. 2019
Směr Nový Jičín – Rybí – Příbor od 12. 6. 2019 do 27. 6. 2019

Objízdná trasa:
Provoz na silnici I/48 sveden do protisměru a veden v režimu 1+1.
Při uzavření ramp sil. I/48 v Novém Jičíně bude doprava vedena primárně po sil. I/48 s otočením na mimoúrovňové křižovatce (MÚK Starý Jičín).

pdf Oznámení o zahájení řízení (pdf, 555 KB)
pdf Harmonogram Rybí – Nový Jičín (pdf, 67 KB)
pdf Technická zpráva (pdf, 218 KB)
pdf Uzávěra Hranice (pdf, 3 MB)
pdf Uzávěra Příbor (pdf, 3 MB)
pdf Uzávěra Nový Jičín – objízdná trasa (pdf, 2 MB)
pdf Uzávěra Příbor – objízdná trasa (pdf, 2 MB)