Upozornění – výzva finančního odboru MěÚ Nový Jičín

Upozorňujeme občany našeho města, že dnem 30.06.2019 uplynul termín lhůty úhrady místního poplatku za komunální odpad. 

Lhůta místního poplatku za držení psa již uplynula dnem 31.03.2019.

Vyzýváme proto poplatníky, kteří ještě tyto poplatky nezaplatili, k úhradě.

Poplatek za komunální odpad  činí Kč 552,- za osobu a kalendářní rok.

Poplatky je možné uhradit složenkou, bankovním převodem, nebo přímo v pokladně MěÚ platební kartou nebo v hotovosti.

Podrobnější informace o těchto poplatcích a jejich správě naleznete na internetových stránkách města Nový Jičín www.novyjicin.cz, nebo na Odboru finančním MěÚ Nový Jičín.