Tříkrálová sbírka online

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se jen do online prostředí.

Návštěvu Tří králů si tak můžete užít alespoň prostřednictvím webu: www.trikralovasbirka.cz a tam také naleznete online kasičku. Přispět lze také pomocí DMS. Více informací najdete na: www.darcovskasms.cz.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni. Část výnosu bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí.