Rozšíření služby Baby a senior taxi (BST) Nový Jičín

Z důvodu podpoření zájmu seniorské populace o využívání služby BST rozhodla Rada města Nový Jičín o odpuštění poplatku za vydání průkazu BST do konce tohoto roku. Průkazky BST opravňující k využívání této služby budou vydávány zdarma (pro občany města starší 65 let, či ZTP – ZTP/P, či rodiče dětí do 4 let věku) do 31.12.2020, na odboru sociálních věcí městského úřadu, budova Divadelní. Nově si můžete průkazku BST vyzvednout i na pracovišti Senior Point Nový Jičín, Revoluční 6 (objekt DPS) v provozní době tohoto místa, tj. v úterý od 8 do 12 hodin a ve středu od 12 do 16 hodin.

Zároveň došlo k rozšíření nástupních/výstupních míst této služby o lékárny, masáže, rehabilitace a pracoviště pedikúr.

Ostatní podmínky služby zůstávají beze změny.

Další informace ke službě najdete na tomto odkazu: https://www.novyjicin.cz/aktualnearchiv/baby-a-senior-taxi/.

Přílohy:
pdf Leták (pdf, 138 KB)