Radnice opět vyzývá: Deratizujte!

Město Nový Jičín vyzývá vlastníky, nájemce a správce budov, kanalizace, horkovodů, šachet a kolektorů, aby zajistili deratizaci na svém nebo svěřeném majetku – na vlastní náklady a pro zvýšení účinnosti jednotně ve dvou fázích, nejlépe od 1. do 31. května a od 1. do 30. září 2019.

Povinnost provést deratizaci vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Provádět ji může pouze způsobilá osoba. K dosažení potřebného účinku doporučujeme:

  • pevně utěsnit otvory vedoucí k možným hnízdištím potkanů – nejlépe zabetonováním,
  • opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodářských objektů,
  • utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení a podobně,
  • větrací otvory a kanalizační vpusti zajistit vhodnou mříží nebo jinak zabezpečit,
  • utěsnit okenní a dveřní otvory do prostor, kde se hlodavci mohou zdržovat, spodní část dveří případně oplechovat,
  • odstranit všechna rumiště a skládky, jež mohou hlodavcům poskytovat úkryt,
  • zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vyměnit poškozené a netěsnící nádoby, udržovat čistotu v jejich okolí.

Helena Janoušková, odbor životního prostředí