Radnice opět vyzývá: Deratizujte!

Město Nový Jičín vyzývá vlastníky, nájemce nebo správce budov, kanalizace, horkovodů, šachet a kolektorů, aby zajistili deratizaci na svém nebo svěřeném majetku – na vlastní náklady a pro zvýšení účinnosti jednotně nejlépe od 1. do 30. září 2018 (první fáze deratizace proběhla od 10. do 31. května 2018).

Povinnost provést deratizaci vyplývá z § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Provádět ji může pouze způsobilá osoba. Pro zajištění úspěchu celé akce doporučujeme:

  • pevně utěsnit otvory vedoucí k možným hnízdištím potkanů – nejlépe zabetonováním,
  • opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodářských objektů,
  • utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení a podobně,
  • větrací otvory a kanalizační vpusti zajistit vhodnou mříží nebo jinak zabezpečit,
  • utěsnit okenní a dveřní otvory do prostor, kde se hlodavci mohou zdržovat, spodní část dveří případně oplechovat,
  • odstranit všechna rumiště a skládky, jež mohou hlodavcům poskytovat úkryt,
  • zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vyměnit poškozené a netěsnící nádoby, udržovat čistotu v jejich okolí.

Helena Janoušková, odbor životního prostředí