Projekt „Snížení energetické náročnosti VO Nový Jičín – EFEKT2019“

Město Nový Jičín získalo prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci ve výši 2 mil. Kč ze Státního programu na podporu úspor energie (EFEKT) na aktivitu Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Realizací projektu dojde k výměně 448 ks stávajících svítidel (stáří 25 let) za LED svítidla s regulovatelným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkový management a k dosažení plánované úspory 133 MWh/rok, což představuje úsporu 44 % energie v dotčené části veřejného osvětlení. Realizace projektu proběhne v období červen-říjen 2019 a celkové výdaje činí 5,4 mil. Kč.

Cílem města Nový Jičín jsou realizace opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení formou obnovy osvětlovací soustavy a pořízení nebo optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení. Projekt proto systematicky navazuje na předchozí projekt realizovaný v roce 2018, kdy proběhla výměna 483 ks stávajících svítidel (stáří 30 let) za LED svítidla a na který byla rovněž získána dotace ve výši 2 mil. Kč.