Pozastavení sběru textilu do vyvezení

Prosíme občany města o pozastavení sběru textilu do kontejnerů k tomu určených až do jejich vyvezení. Kontejnery jsou na mnoha místech přeplněny. Neodkládejte textil ani mimo nádoby, dojde k jeho znehodnocení. Společnost TextilEco, která tyto kontejnery vyváží, má výpadek.