Poplatek za odpady zůstává stejný jako v minulém roce

Občané v Novém Jičíně zaplatí i v letošním roce za komunální odpad 600 korun. Poplatek za osobu na celý rok musí občané uhradit do 30. června 2022. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města, číslo účtu: 19-326801/0100 nebo v pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, v hotovosti nebo platební kartou. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést správný, už dříve přiřazený variabilní symbol, na jehož základě bude platba řádně identifikována. Variabilní symbol lze zjistit na  https://www.novyjicin.cz/poplatky/.

Na stránkách města www.novyjicin.cz je zveřejněna také příslušná obecně závazná vyhláška.