Policejní pohádky ve školách

Moravskoslezští preventisté seznámili zejména žáky prvních stupňů základních škol se zásadami bezpečného chování a vysvětlili, jak se zachovat v kritických situacích. V průběhu listopadového týdne jim byly nezastupitelným pomocníkem „Policejní pohádky.“ Často preventisté mířili zejména k novým žákům prvních tříd, aby po zahájení školního roku obeznámili děti vhodnou formou s možnými nástrahami, ale především jim vysvětlili, jak správně v nebezpečných situacích postupovat.

Ke vzdělávání nejmenších je publikace moravskoslezské policie „Policejní pohádky“ využívána od roku 2014 a je velmi kladně hodnocena jak odbornou (pedagogy), tak laickou veřejností (rodiči, prarodiči..). Kniha obsahuje 16 příběhů i CD s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím příběhů například dozví, jak se bezpečně pohybovat po silnicích (v příběhu Proč cesta není hřiště), stejně jako základní zásady bezpečného chování (v dalších příbězích: O ztracené Jitce, Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil, Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec bylo atd.). Dětmi oblíbené (dle reakcí pedagogů) jsou příběhy – O statečném policistovi Honzíkovi, Jak Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga zatemnila Petříkovi mysl. Autorem příběhů je soudce Roman Pokorný a autorkou ilustrací paní Šárka Nogová.

V závěru každého příběhu zazní poučení spravedlivého Přemysla a současně otázky, díky kterým si pravidla bezpečného chování děti zopakují. Například v závěru příběhu „Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,“ poučení spravedlivého Přemysla zahrnuje:

„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když se někomu děje příkoří, nebo někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím samy nedokážete poradit, řekněte to někomu dospělému nebo policistovi a ti už budou vědět jak na to a určitě vám pomohou.“ V závěrečných otázkách pak čtenář nalezne třeba otázku „Co byste měly, děti, udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu slabšímu?“ K učení se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin – pexes, omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout jak se správně v kritické situaci chovat.

Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou tuto didaktickou pomůcku získat pro výuku v případě zájmu na e-mailu kprt.prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je dostupná v moravskoslezských knihovnách.

mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař