Plán činnosti KPSS na rok 2018

Účelem komunitního plánování je vytvoření celistvého, efektivního systému sociálních služeb, propojením zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb. Systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního plánování sestává z diskusních fór, která jsou zaměřena na Péči o handicapované, Péči o seniory, Péči o rodinu a v neposlední řadě na Péči pro sociální začleňování, jejichž úkolem jsou primárně rozvojové výstupy. Dále je zde činná i Řídící skupina, jejímž úkolem je zajistit fungování tohoto celku a následné předání informací Radě města. Plán činnosti lze rozdělit čtvrtletně:

LEDEN – BŘEZEN 2018
Uveřejnění článku za účelem informování veřejnosti o plánech projektu KPSS  
Zapojení starostů okolních obcí do KPSS 
Předložení plánu KPSS zastupitelstvu města 
Úvodní uspořádání tematických diskusních fór
DUBEN – ČERVEN 2018
Aktualizace webových stránek KPSS 
Zpracování monitorovací zprávy plnění stávajícího KPSS 
Uveřejnění článku za účelem pozvání širší veřejnosti k účasti na diskusních fórech 
Vypracování zpětné vazby z DF
ČERVENEC – ZÁŘI 2018
Vyhodnocování realizace jednotlivých opatření komunitního plánu 
Analýza potřebnosti jednotlivých sociálních služeb  
Realizace dne sociálních služeb 
Setkávání s poskytovateli sociálních služeb
ŘÍJEN – PROSINEC 2018
Vyhodnocování průběžného plnění jednotlivých opatření komunitního plánu 
Zpracování SWOT analýzy stávajících sociálních služeb 
Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
Setkávání s uživateli sociálních služeb