Oslavy 50 let jednotky požární ochrany

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín ve spolupráci s městem Nový Jičín pořádají Oslavy 50 let profesionální jednotky požární ochrany v Novém Jičíně. Kroužky ze SVČ Fokus na této akci nebudou chybět.

Dopolední program 09:00 – 13:45 hodin:

 • výstava fotografií ve vestibulu radnice
 • ukázky požárního sportu mladých hasičů
 • statické ukázky hasičských zásahových vozidel
 • vyprošťování osob z havarovaných vozidel
 • taktické cvičení jednotky požární ochrany – požár radnice
 • ukázky hašení ručními hasicími přístroji
 • ukázka činnosti lezecké skupiny – záchrana osob z výšek
 • sportovně vědomostní soutěž žáků 2. tříd a 6. tříd ZŠ z oblasti požární ochrany
 • vystoupení SVČ Fokus Nový Jičín – trampolínky, taneční vystoupení skákání přes švihadla, freestyle bruslení
 • preventivně výchovná činnost s dráčkem Hasíkem pro děti i dospělé

Odpolední program 14:45 – 16:00 hodin:

 • ukázky hašení ručními hasicími přístroji
 • vyhodnocení soutěže „Požární ochrana očima dětí“
 • hašení požáru historickou koňskou stříkačkou
 • statické ukázky hasičských zásahových vozidel
 • taneční vystoupení skupin SVČ Fokus Nový Jičín
 • preventivně výchovná činnost s dráčkem Hasíkem pro děti i dospělé
 • 16:15 – 17:15 hodin koncert skupiny Elán KontraBand.
jpg 50 let jednotky požární ochrany – plakát (jpg, 330 KB)