Omezení provozu na odboru sociálních věcí

Ve středu dne 11.09.2019 bude z důvodu konání „Dne sociálních služeb“ omezen provoz na oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví a úseku činností v sociální oblasti, Odboru sociálních věcí městského úřadu, budova Divadelní 1 (kanceláře č. 107, 109, 110, 118, 119). Činnost oddělení a úseku bude zabezpečena nezbytným zástupem v kancelářích odboru sociálních věcí č. 220, 222, 223 sídlících na téže adrese v 1. patře.

Děkujeme za pochopení.