Omezení provozu na místní komunikaci v Bludovicích

V rámci investiční akce „Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína“ dojde v pondělí 4. 11. 2019 k omezení provozu na místní komunikaci – odbočce z hlavní komunikace u autobusové zastávky „Česká škola“ na most přes Zrzávku, směrem k cyklostezce. Bude prováděna pokládka asfaltu. Děkujeme za pochopení.