Omezení provozu na cyklostezce

V období od 9.9.2019 do 31.10.2019 dojde k omezení provozu na cyklostezce v Bludovicích (v blízkosti soutoku Zrzávky s Palackého potokem, tj. naproti fotbalového hřiště), a to v souvislosti s rekonstrukcí přelivové hrany na Palackého potoku před soutokem s vodním tokem Zrzávka. Investorem akce je Veolia Energie ČR, a.s.

V průběhu stavebních prací bude částečně omezen provoz cyklostezky a na cyklostezce bude vytvořený přibližně 15 metrů široký přejezd pro těžká vozidla. Na dopravní omezení bude upozorňovat značka „Cyklisto sesedni z kola“ a výstražná blikající světla.