Novinky v příměstské dopravě v roce 2020

Od neděle 15.12.2019 platí tak jako každý rok nové jízdní řády v železniční i autobusové dopravě a tato změna přináší několik zajímavých změn i pro naše město. Jednáním s krajským úřadem se nám podařilo prosadit navýšení počtu spojů jezdících přes sídliště Loučka, a to díky změny trasy linky číslo 616 z Nového Jičína do Polomi. Tato linka, která dříve jezdila z autobusového nádraží po silnici I/48 přímo do Starého Jičína, nově pojede po ulicích K nemocnici a Bohuslava Martinů a dále přes zastávku Loučka, rest. Koruna. V Loučce tak přibude 6-8 nových spojů ve všední dny, 4 o víkendech a vznikne zcela nové spojení tohoto sídliště s Kauflandem. Již v průběhu podzimu byl navíc na zastávce Loučka, rest. Koruna instalován nový světelný panel, který cestujícím zjednoduší orientaci v autobusech odjíždějících do centra i ven z města. Tak jako v předchozích letech se i pro letošní rok podařilo dojednat mimořádné autobusové spoje po Pivobraní 20.6. a Slavnostech 5.9., které pojedou do Loučky (linka 603 ve 22:00 a 23:45), na Kojetín (linka 604 ve 22:30), do Bludovic a Straníku (linka 697 ve 23:45) a nově i do Žiliny (linka 665 ve 23:45).

Nový rok přináší i negativní změnu v podobě mírného navýšení jízdného v zóně 70, kterým se však jen dorovnává cena jízdného platná ve zbylých částí kraje. Jednorázové jízdné se zvyšuje z 12 na 13 Kč (platba ODISKou zůstává stejná ve výši 9 Kč) a o několik korun se zvyšuje také dlouhodobé jízdné (např. měsíční jízdné se zvyšuje z 235 na 240 Kč).

Ve fázi jednání jsou také dvě další novinky: spolu s Příborem a Kopřivnicí jednáme s krajem o zřízení nové linky nové linky, která by jezdila z Hranic na Moravě směrem do Nového Jičína, Příbora a Kopřivnice, navazovala by na vlaky jezdící od Prahy a umožnila by tak našich občanům jednodušší a rychlejší dopravu do našeho hlavního města a také nové a rychlejší spojení mezi našimi třemi městy. Kromě toho jednáme spolu s dalšími městy o zřízení skicyklobusu, který byl velmi oblíbený a jehož provoz skončil poté, co kraj vysoutěžil nové provozovatele příměstské dopravy v naší oblasti. Tuto linku bychom si financovali sami spolu s dalšími městy a obcemi na trase a mohla by začít jezdit od léta.

Ondřej Syrovátka, místostarosta