Mikrogranty MAS Lašsko na rok 2020

MAS Lašsko, z. s. Štramberk vyhlašuje 6. ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.

Celkem MAS Lašsko rozdá 20 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt je 4 000 Kč.

Příjem žádostí probíhá od 17.02.2020 do 31.03.2020.

Veškeré informace najdete na webových stránkách MAS Lašsko.