Markétina dopravní výchova online

Představujeme vám webovou aplikaci, ve které si děti se svými rodiči mohou z pohodlí domova procvičovat bezpečný pohyb v dopravě a osvojovat si správné návyky jednotlivých účastníků silničního provozu.


Aplikace vznikla v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova Týmu silniční bezpečnosti, se kterým Policie České republiky v dopravní výchově dlouhodobě spolupracuje. Děti mají v aplikaci na výběr z osmi okruhů, které dohromady zahrnují více než 900 testových otázek zaměřených na bezpečný pohyb v silničním provozu.

Přestože v České republice v souvislosti s opatřeními COVID-19 došlo v měsíci březnu k výraznému oslabení pracovních a společenských aktivit, statistiky dopravní nehodovosti a dění na našich silnicích příliš klidový stav nepotvrzují. Za březen 2020 došlo celkem k 6316 dopravním nehodám, což je sice o 1762 nehod méně než za stejné období v roce předchozím, ovšem počet usmrcených osob výraznější pokles nezaznamenal. Usmrceno při dopravních nehodách v březnu 2020 bylo 33 osob, což je pouze o 3 osoby méně než v březnu 2019. „Apelujeme proto na všechny účastníky silničního provozu, aby se chovali při svých cestách bezpečně, dodržovali pravidla a rychlostní limity, byli ohleduplní k současné situaci a umožnili tak dopravní policii podílet se i na dalších potřebných úkolech, které vyplývají z aktuální situace při zajišťování chodu státu“, dodává plk. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie.

Markétina dopravní výchova je pravidelně připomínána veřejnosti prostřednictvím webových stránek www.policie.cz. Práce s projektem i nově představovaná aplikace je elektronicky poskytována také všem školám a školským zařízením, které v souvislosti s nouzovým stavem zajišťují péči dětem příslušníků a zaměstnanců integrovaného záchranného systému.

Aplikace je dostupná na https://testy.dopravnivychova.cz/. Podrobnější informace najdete v příloze níže.

Přílohy:
pdf Markétina dopravní výchova online, naučí i zabaví zároveň (pdf, 273 KB)