Letošní zimní sezóna patřila z hlediska údržby mezi ty náročnější, výrazně vzrostla spotřeba posypového materiálu i počet najetých kilometrů

Z hlediska údržby komunikací patřila letošní zimní sezóna mezi ty náročnější. Oproti loňské zimě spotřebovalo Ředitelství silnic a dálnic dosud více než dvojnásobně množství posypového materiálu a najezdilo téměř dvojnásobné množství kilometrů. Výrazně vzrostly také náklady na opravy výtluků, kterých bylo v letošním roce z důvodu velkých teplotních výkyvů rekordní množství.

Zimní údržba na dálnicích (zajišťována vlastními silami ŘSD)

zimní období náklady (Kč) sůl (t) solanka (l) pluhování, posyp (km) kontrolní jízda, předsolení (km)
2019/2020 77 000 000 17 500 4 800 000 270 000 190 000
2020/2021* 128 000 000 39 000 11 000 000 520 000 310 000
rozdíl 51 000 000 21 500 6 200 000 250 000 120 000

*⁾ k 12. 3. 2021

Oprava výtluků po zimě

rok silnice I. třídy (Kč) dálnice (Kč)
2020 270 000 000 64 400 000
2021 498 500 000 129 200 000
rozdíl 228 500 000 64 800 000

 

V případě operativních oprav výtluků studenou obalovanou směsí došlo v lednu 2021 k přibližně čtyřnásobnému nárůstu spotřeby oproti lednu 2020. Za měsíc únor a březen se očekává tento nárůst oproti roku 2020 ještě vyšší.

Z tiskové zprávy ŘSD z data 26.03.2021