Informace o připravovaném 7. zasedání ZM

INFORMACE

o připravovaném 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,
které se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 15:00 hodin
v aule budovy radnice, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

Program jednání

 1. Určení ověřovatelů zápisu ZM.
 2. Schválení programu.
 3. Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 18.09.2019 do 23.10.2019.
 4. Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem ZM.
 5. Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
 6. Žádost o individuální dotaci z oblasti volného času.
 7. Žádost o poskytnutí finančního daru.
 8. Vyjádření podpory města Nového Jičína k realizaci obchvatu obcí Kunín a Šenov u Nového Jičína.
 9. Darovací smlouva SDH Nový Jičín-Straník.
 10. Finanční problematika.
 11. Informace o ekonomické využitelnosti/nevyužitelnosti budov ve správě Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín.
 12. Majetkoprávní problematika.
 13. Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice za rok 2018.
 14. Plán jednání schůzí RM a zasedání ZM Nový Jičín na rok 2020.
 15. Různé.

Diskuze a závěr.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města Nový Jičín