Informace o připravovaném 6. zasedání ZM

INFORMACE

o připravovaném 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,
které se uskuteční v mimořádném termínu ve středu 23. října 2019 od 16:00 hodin
v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

Program jednání

  1. Určení ověřovatelů zápisu ZM.
  2. Schválení programu.
  3. Projekty města – Rekonstrukce zimního stadionu v Novém Jičíně.
  4. Různé.

Diskuze a závěr.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města Nový Jičín