Druhá výzva MAS Lašsko

MAS Lašsko vyhlásila druhou výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci Prorodinných opatření:

Výzva běží od 12. 2. 2018 do 2. 4. 2018, 12:00 hodin

Podpořeny budou tyto aktivity:

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
Příměstské tábory
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
Dětské skupiny
Vzdělávání pečujících osob
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php

Seminář pro žadatele proběhne dne 1. 3. 2018 od 10:00 v Kulturním domě Štramberk – 1. patro.

Hlásit se na něj můžete do 26. 2. 2018 na e-mailu: animacemaslassko@gmail.com

Do e-mailu napište:

jméno, příjmení

název organizace, kterou zastupujete

číslo aktivity, na kterou chcete podporu žádat a případné dotazy