Dotace na nový kotel

Poslední šance získat dotaci na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022! V první polovině roku 2022 spustí Moravskoslezský kraj poslední, v pořadí čtvrté, kolo kotlíkových dotací. Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinných domů, bytů v bytovém domě nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů. Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 01.01.2021. Pro více informací ke kotlíkovým dotacím využijte těchto kontaktů: web: https://lokalini-topeniste.msk.cz/email: kotliky@msk.cz tel.: 595 622 355

Aby kraj mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla poskytnout a výzvu vyhlásit, musí prokázat Evropské unii jejich zájem. Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou dotaci vyplnili jednoduchý dotazník, a to na adrese: https://1url.cz/@kotliky4

Plakát:pdf Kotlíkové dotace (pdf, 223 KB)