Dopravní omezení kvůli opravě stoky

Kvůli opravě stoky na ulici K Nemocnici, kterou provádí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., je částečně uzavřena ulice k Nemocnici a ulice Karla Kryla. Zábor prostranství a práce na silnici by měly skončit 31.08.2018.