Bezplatná právní poradna pro občany města v roce 2022

Město Nový Jičín připravilo pro občany Nového Jičína, kteří potřebují právní pomoc v oblasti dluhů a exekucí, i pro letošní rok bezplatný právní servis (konzultace) advokáta. Advokát zajistí občanům města základní právní pomoc v tomto rozsahu:

  • zajištění odborného právního poradenství a právních konzultací v rozsahu generální právní praxe advokáta;
  • provedení orientačního testu insolvence pro případ předlužení;
  • sepis žádostí o osvobození od soudních poplatků;
  • sepis žádostí o ustanovení právního zástupce u soudu;
  • sepis žádostí o ustanovení právního zástupce určeného Českou advokátní komorou;
  • sepis žádostí o splátkový kalendář v rámci exekucí;
  • sepis žádostí o odklad exekuce;
  • sepis návrhů na zastavení exekuce;
  • sepis jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob a listin, pokud jejich zpracování nepřekročí délku 30 min.

Bezplatný právní servis (konzultace)  v max. rozsahu 30 min., max. 2 ročně pro jednoho klienta bude poskytován 1x měsíčně,  tentokrát  vždy první  středu v měsíci,  a to: 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 13. 7., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11. a 7. 12.2022 v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v kanceláři  č. 15  Městského úřadu Nový Jičín na ul. Divadelní 8  (1 NP) v Novém Jičíně (budova sídla Městské policie Nový Jičín).

Bezplatný právní servis (konzultace) si občan města musí vždy předem objednat telefonicky
na telefonním čísle 556 768 227 (556 768 226) nebo osobně na sekretariátu vedení města (kancelář č. 205), 2NP, v budově úřadu na Masarykově nám. 1/1, Nový Jičín. Objednávka bude vždy na předem dohodnutý den a čas.

Neobjednaným občanům města nebo osobám, které nemají trvalý pobyt na území města Nový Jičín, nebude  bezplatný právní servis poskytován.