Bezplatná právní poradna pro občany

Bezplatný právní servis občanům Nového Jičína bude zajištěn i v roce 2020. Poradna bude opět otevřena jedenkrát měsíčně. První termín je stanoven na úterý 07.01.2020 od 13:00 do 17:00 hodin a následně bude poradna probíhat vždy první středu v měsíci v čase od 13:00 do 17:00 hodin (05.02., 04.03., 06.04. /pondělí/, 06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 04.11., 02.12.). Každému klientovi bude věnována konzultace maximálně v rozsahu 30 minut. Občan si musí návštěvu u advokáta dojednat vždy dopředu na telefonních číslech 556 768 226 nebo 556 768 227, případně osobně na sekretariátu vedení města v budově radnice.

Právník bude veřejnosti k dispozici v budově městského úřadu na Divadelní ulici č. 8. Zajistilo ho město, které jeho služby za občany také uhradí. Lidé mohou právní pomoci využít při řešení problémů s dluhy a exekucemi, rozvodem, dědickým řízením, se vznikem a zánikem pracovního poměru, se stanovením a vymáháním výživného, zajištěním důchodového zabezpečení, s nájemním vztahem a dalšími záležitostmi.