Anketa pro obyvatele sídliště Nerudova v rámci studie regenerace veřejného prostranství

Záměrem města je postupně zlepšovat veřejná prostranství na sídlištích na území města tak, aby sídliště byly atraktivním a plnohodnotným místem pro život. Pro koncepční regeneraci veřejného prostranství bylo vybráno území v okolí ulice Nerudova. Město plánuje investovat  do zeleně, mobiliáře, chodníků, komunikací, parkovacích míst, osvětlení a hřišť. Záměrem města je na tyto investice získat finanční prostředky ze Státního fondu podpory investic v Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

Regenerace sídliště nezahrnuje rekonstrukce a opravy domů na sídlišti, kde jsou nutné postupné investice dle jednotlivých vlastníků.

Před zahájením prací na vlastním návrhu úprav chce město zjistit názory obyvatel sídliště. Pro získání názorů občanů budou v průběhu září distribuovány do schránek anketní lístky – vždy jeden pro domácnost. Na anketním lístku budou uvedeny informace o termínu a místech odevzdání. Informace k anketě obyvatelé sídliště najdou také v příloze níže. Výsledky ankety budou jedním z důležitých podkladů pro návrh na zlepšení veřejných prostranství na sídlišti.

 

Přílohy:
pdf Anketní lístek (pdf, 461 KB)

Kateřina Nehasilová
odbor rozvoje a investic