Zrušení veřejného očkování psů

V letošním roce se z důvodu mimořádné situace nebude konat hromadné veřejné očkování psů proti vzteklině v Novém Jičíně a jeho místních částech. Město Nový Jičín k tomuto kroku přistoupilo na základě doporučení Komory veterinárních lékařů. V roce 2020 si každý chovatel resp. držitel psa zajistí povinnou vakcinaci individuálně.  Věříme však, že tuto akci budeme moci v následujících letech  opět uskutečnit. Děkujeme za pochopení.