Změna v distribuci týdeníku 5plus2

Od 1.ledna 2019 došlo ke změně distributora novin, namísto České pošty toto provádí nově Mediaservis.

Zároveň od nového roku došlo k úpravě distribučních míst tak, aby byly co nejefektivnější, některá distribuční místa byla zrušena, jiná nově zavedena.
Zrušená byla ta, která byla v těsné blízkosti nebo ta s nízkým počtem zavezených novin, a to většinou do 50 ks. Tento náklad byl přesunut do stojanů na více frekventovaných místech.
Konkrétně v Novém Jičíně byla zrušena distribuce na MěÚ Divadelní 1 a MěÚ Masarykovo nám. 1. Distribuce do Návštěvnického centra zůstává i nadále.