Zápisy do škol a školek se blíží, zatím však není jasné, jak budou probíhat

Zápisy do škol a školek se blíží. Zatím však není jasné, jakým způsobem budou probíhat. Pro budoucí prvňáčky novojičínských základních škol zřízených městem byl termín zápisu stanoven na 8. dubna 2021. V mateřských školách, jejichž zřizovatelem je město, se bude zápis konat 5. května 2021. Rodiče musejí přihlásit k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou 6 let věku, k předškolnímu vzdělávání děti, které budou mít do konce srpna 5 roků.

„Podle údajů z matriky by mělo k zápisu do prvních tříd přijít 260 dětí. Znovu se ještě také dostaví předškoláci, kteří vloni dostali odklad,“ řekla Michaela Bluchová z odboru školství, kultury a sportu novojičínské radnice. Pokud epidemiologická situace a nařízení vlády neumožní, aby rodiče se svými dětmi osobně přišli v den zápisu do příslušné školy, budou se budoucí žáčci přihlašovat k povinné školní docházce pouze písemně.

„A stejný postup by byl i v případě zápisu k předškolnímu vzdělávání. Na děti, které již mateřskou školu navštěvují, se zápis do mateřinek nevztahuje,“ doplnila Bluchová. Město Nový Jičín je zřizovatelem čtyř základních škol, které sídlí v pěti budovách. V tomto školním roce bylo otevřeno deset prvních tříd, které navštěvuje 225 žáků. Městské mateřské školy jsou také čtyři a mají dohromady jedenáct pracovišť. Je v nich 32 tříd se 732 dětmi.

18.02.2021