Zápis k předškolnímu vzdělávání v Novém Jičíně a jeho místních částech pro školní rok 2019-2020

Ředitelky mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o., Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o., Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p.o. a ředitel ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín stanoví termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2019/2020 (tj. od 1.9.2019)

2. května 2019 v době od 8.00 do 16.00 hodin

u níže uvedených mateřských škol a jejich odloučených pracovišť na území města Nový Jičín:

Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace

odloučená pracoviště:

– Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 1

– Mateřská škola Nový Jičín, Vančurova 36

– Mateřská škola Nový Jičín-Loučka, Císařská 115

Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace

odloučená pracoviště:

– Mateřská škola Nový Jičín, Smetanovy sady 6

– Mateřská škola Nový Jičín, Jiráskova 10

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace

odloučené pracoviště:

– Mateřská škola Nový Jičín, Komenského 78

– Mateřská škola Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Rodiče se dostaví s dítětem pouze na odloučené pracoviště:

– Mateřská škola Nový Jičín, Dlouhá 56

UPOZORNĚNÍ:

Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce), potvrzení lékaře o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, které do 31. srpna 2019 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které již mateřskou školu navštěvují.

Bc. Stanislav Kopecký, v. r.

starosta města