Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, v termínu od 3. května do 14. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a rodičů v mateřské škole.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit příslušné mateřské škole následujícími způsoby:

1. do datové schránky mateřské školy,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

4. osobním podáním.

Plakát:rtf Zapis_k_predskolnimu_vzdelavani_2021 (rtf, 67 KB)

Podrobné informace o náležitostech podání žádostí jsou uvedeny na webových stránkách všech novojičínských mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín.