Základní informace o kotlíkových dotacích v r.2019

Dotaci na podporu ekologického vytápění administruje pro žadatele z Nového Jičína Krajský úřad v Ostravě. Podmínky podpory budou vyhlášeny nejdříve v dubnu 2019 a předpokládá se, že příjem žádostí bude zahájen v květnu 2019.  Pro zájemce se doporučuje sledovat podrobnosti na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

Kotlíková linka: 595 622 355

E-mail: kotliky@msk.cz