Zahájení revitalizace bytových domů v Loučce

Výsledkem úspěšného zapojení Města Nový Jičín do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj na předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Energetické úspory v bytových domech III je schválení finanční podpory na realizaci projektů revitalizace bytových domů Jičínská 272 a Jičínská 275 v Novém Jičíně-Loučce. Maximální možná výše podpory je 31,5 % z celkových způsobilých výdajů.

Cílem projektů je snížení energetické náročnosti budov, dosažení finanční úspory za odběr tepelné energie, snížení emisí, změna akumulačních vlastností budov, zhodnocení budov, zvýšení komfortu bydlení a zlepšení vizuálního vzhledu budov, což naplňuje strategický plán rozvoje města  – prioritní oblast č. 3 – udržitelně se rozvíjející město – aktivita 3.4.2 – snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města.

Realizace projektů byla již zahájena, předpokládané náklady jsou u bytového domu Jičínská 272 cca 16 milionů korun a u bytového domu Jičínská 275 cca 15,8 milionů korun.