Výzva k podání nabídek prodej nepotřebného majetku

!!! SNIŽUJEME KUPNÍ CENU !!!

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 32/20, 741 01 Nový Jičín nabízí k prodeji movitý majetek:

TRAKTOR AG 122/18H (sekačka)

Datum pořízení: 14. 3. 2005.

Fyzické osoby uvedou v nabídce: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon.

Právnické a podnikající fyzické osoby uvedou v nabídce: kontaktní údaje, zastupující osobu, IČO, DIČ, telefon.

Cenová nabídka musí obsahovat výši nabízené kupní ceny v Kč. Kupní smlouva bude uzavřena s uchazečem, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Minimální kupní cena nabízeného majetku je 33 000 Kč. Nabídky nižší než 33 000 Kč nebudou akceptovány. V případě shodné výše nabídek bude vítězem ten zájemce, který zaslal nabídku jako první.

Cenové nabídky zasílejte na email: hasalikova@mksnj.cz

Nabídky přijímáme do pondělí 9. května 2022, do 11:00 hodin.

Odvoz traktoru (sekačky) na vlastní náklady.
Možnost prohlídky nabízeného majetku na Městské knihovně Nový Jičín po předchozí tel. domluvě.
Bližší informace podá Bc. Iva Pollaková, tel.: 703 483 181.

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace si vyhrazuje právo prodej výše uvedeného majetku kdykoliv zrušit nebo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít kupní smlouvu se žádným zájemcem a to i bez udání důvodu.

V Novém Jičíně, 3. 5. 2022