Výstraha ČHMÚ – Silný vítr: 11.02.2020 10:30 hod. – 12.02.2020 18:00 hod.

VÝSTRAHA ČHMÚ, SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000048
Územní platnost: ORP Nový Jičín

Meteorologická situace: V čerstvém západním až severozápadním proudění bude do střední Evropy pronikat chladný oceánský vzduch.

Silný vítr
Nízký st. nebezpečí
11.02.2020 10:30 hod. – 12.02.2020 18:00 hod.

Popis: Silný západní vítr místy s nárazy nad 65 km/h.

Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.