Výstraha ČHMÚ – Silný vítr: 04.02.2020 09:00 hod. – 04.02.2020 18:00 hod.

VÝSTRAHA ČHMÚ, SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY
Zpráva č. 000038
Územní platnost: ORP Nový Jičín

Meteorologická situace: V úterý (04.02.) v ranních hodinách přejde přes střední Evropu k východu frontální vlna. Za ní k nám v týlu brázdy nízkého tlaku vzduchu začne proudit studený vzduch od severozápadu.

Silný vítr
Nízký st. nebezpečí
04.02.2020 09:00 hod. – 04.02.2020 18:00 hod.
Popis: Silný vítr s nárazy nad 65 km/h.
Doporučení: Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.