Výsledky a zhodnocení Veřejného fóra

V úterý 15. května se uskutečnilo druhé veřejné fórum, kde občané mohli navrhovat podněty ke zkvalitnění života v našem městě. Z desítek námětů bylo vybráno 15 příležitostí pro Nový Jičín, z těchto bylo ale nutné vybrat 10 nejdůležitějších priorit města na příští rok. Proto bylo všech 15 příležitostí prověřeno v anketě, která byla uzavřena 1. června. Náměty vybrané občany dále poputují do Komise Zdravého města a MA21, rady a zastupitelstva města. Priority města podle ankety jsou následující:

Příležitost anketa fórum
hlasů pořadí hlasů pořadí
Napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník a Čerťák 151 1. 16 3.
Zapracovat do revitalizace Čerťáku vybudování zázemí pro uživatele Čertových stezek a vybudování pump tracku 133 2. 19 1.
Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků) 57 3. 18 2.
Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou na náměstí 34 4. 8 8.
Revitalizace okolí toků 30 5. 9 7.
Poradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech o své blízké (seniory a zdravotně postižené) 20 6. 4 10.
Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol Svince (U křížku) 15 7. 12 4.
Pravidelně spolupracovat s partnerskými městy (např. formou výměnných pobytů, zavedením mezinárodního Poháru starosty s nejen sportovními aktivitami, ale i jazykovými olympiádami apod.) 11 8. 12 4.
Rozšíření kapacity ZŠ Montessori 11 8. 5 9.
Zavedení kuchyněk do škol (výuka vaření + místnost pro ohřev jídla) 8 10. 4 10.
Vybudování nových chodníků v okolí ZŠ a MŠ Jubilejní 6 11. 2 13.
Zajištění možnosti parkování kol u škol 6 11. 1 14.
Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí 5 13. 12 4.
Zajištění studentských stáží u zavedených podnikatelů 5 13. 3 12.
Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ) 4 15. 0 15.

Zápis ze 2. Veřejného fóra ke stažení: