Výpadky systému pro podání žádosti a pro výdej občanských průkazů a cestovních dokladů

Dnes 17.7.2017 od 8:00 hod. dochází k opakovaným celostátním výpadkům systému pro podání žádosti a pro výdej občanských průkazů a cestovních dokladů.

Z tohoto důvodu může být v průběhnu dne omezen, nebo zcela pozastaven chod těchto pracovišť.

Na odstranění závady se dle informací pracuje. O případné změně Vás budeme informovat.

Mgr. Zdenka Pechová, vedoucí OSČ