Vyhodnocení nabídek – Za školou

Dne 03.02.2021 proběhlo vyhodnocení  došlých nabídek. Vzhledem ke koronavirové epidemii a vládnímu nařízení nebylo možné vyhlásit výsledky nabídkového řízení za přítomnosti veřejnosti.  Otevírání obálek a losování bylo možné sledovat on-line.

Všechny došlé nabídky splnily podmínky nabídkového řízení.

 

Vyhodnocení:

Pozemky 1 – 10  vítězí nejvyšší podaná nabídka

(or. č. poz. 1) pozemek parc.č. 1493/195 o výměře 1054 m2 (vyhlašovací cena 1.739.100 Kč)

došlo 5 nabídek

Zdislav Zima nabídnuto 1.801.000 Kč
Lukáš Jančička nabídnuto 1.850.000 Kč
Aleš Kamler nabídnuto 1.739.100 Kč
Bohdan Szczesik nabídnuto 1.819.100 Kč
Radim Kříž nabídnuto 1.919.999 Kč

vítěz Radim Kříž


(or. č. poz. 2) pozemek parc.č. 1493/201 o výměře 1241 m2 (vyhlašovací cena 2.047.650 Kč)

Vzhledem ke skutečnosti, že při přijetí nabídek došlo k pochybení, na podatelně byla jedna obálka otevřená,  hodnocení nabídek na tento pozemek se nekonalo.


(or. č. poz. 3) pozemek parc.č. 1493/209 o výměře 1270 m2 (vyhlašovací cena 2.095.500 Kč)

došly 2 nabídky

Jan Bartoň nabídnuto 2.215.551 Kč
Ladislav Peš nabídnuto 2.490.000 Kč

vítěz Ladislav Peš


(or. č. poz. 4) pozemek parc.č. 1493/210 o výměře 1485 m2 (vyhlašovací cena 2.450.250 Kč)

došly 2 nabídky

Jan Bartoň nabídnuto 3.100.017 Kč
Tomáš Konvička nabídnuto 2.884.000 Kč

vítěz  Jan Bartoň


(or. č. poz. 5) pozemek parc.č. 1493/211 o výměře 1998 m2 (vyhlašovací cena 3.296.700 Kč)

bez  nabídky


(or. č. poz. 6) pozemek parc.č. 1493/212 o výměře 1203 m2 (vyhlašovací cena 1.984.950 Kč)

bez nabídky


(or. č. poz. 7) pozemek parc.č. 1493/213 o výměře 1119 m2 (vyhlašovací cena  1.846.350 Kč)

bez nabídky


(or. č. poz. 8) pozemek parc.č. 1493/214 o výměře 1034 m2 (vyhlašovací cena  1.706.100 Kč)

došla 1 nabídka

Bohdan Szczesik nabídnuto 1.786.100 Kč

vítěz Bohdan Szczesik


(or. č. poz. 9) pozemek parc.č. 1493/215 o výměře 950 m2 (vyhlašovací cena 1.567.500 Kč)

došla 1 nabídka

Bohdan Szczesik nabídnuto 1.647.500 Kč

žadatel uspěl v nabídce č.8, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží

bez vítěze


(or. č. poz. 10) pozemek parc.č. 1493/202 o výměře 942 m2 (vyhlašovací cena 1.554.300 Kč)

bez nabídky


Pozemky 11 – 23 losem určeno pořadí takto

(or. č. poz. 11) pozemek parc.č. 1493/194 o výměře 751 m2 (vyhlašovací cena 1.239.150 Kč)

došlo 10 nabídek

 1. Radim Kříž – žadatel uspěl v nabídce č. 1, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 2. Milan Zindler
 3. Petr Hasalík,
 4. Marie Zindlerová,
 5. Adam Urbanec
 6. Tomáš Valentík
 7. Aleš Kamler
 8. Lukáš Jančička
 9. Daniel Hajda
 10. Nikola Juhászová

vítěz Milan Zindler


(or. č. poz. 12) pozemek parc.č. 1493/196 o výměře 595 m2 (vyhlašovací cena 981.750 Kč)

došlo  7  nabídek

 1. Jaroslav Hruška
 2. Martin Baršovský
 3. Jan Odstrčil
 4. Marie Zindlerová
 5. Lukáš Jančička
 6. Milan Zindler
 7. Tomáš Valentík

vítěz Jaroslav Hruška


(or. č. poz. 13) pozemek parc.č. 1493/197 o výměře 855 m2 (vyhlašovací cena 1.410.750 Kč)

došly 4 nabídky

 1. Ladislav Peš – žadatel uspěl v nabídce č. 3, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 2. Radim Kříž – žadatel uspěl v nabídce č. 1, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 3. Milan Zindler – žadatel uspěl v nabídce č. 11, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 4. Martin Baršovský

vítěz Martin Baršovský


(or. č. poz. 14) pozemek parc.č. 1493/198 o výměře 641 m2 (vyhlašovací cena 1.057.650 Kč)

došlo 10 nabídek

 1. Marie Zindlerová
 2. Milan Zindler
 3. Petr Augustini
 4. Jan Klimčák
 5. Tomáš Valentík
 6. Zuzana Wenigová
 7. Vojtěch Bill
 8. Zuzana Wenigová
 9. Martin Baršovský
 10. Zuzana Wenigová

vítěz Marie Zindlerová


(or. č. poz. 15) pozemek parc.č. 1493/199 o výměře 804 m2 (vyhlašovací cena 1.326.600 Kč)

došly 3 nabídky

 1. Marie Zindlerová – žadatel uspěl v nabídce č. 14, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 2. Radim Kříž – žadatel uspěl v nabídce č. 1, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 3. Milan Zindler – žadatel uspěl v nabídce č. 11, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží

bez vítěze


(or. č. poz. 16) pozemek parc.č. 1493/200 o výměře 840 m2 (vyhlašovací cena 1.386.000 Kč)

došly 4 nabídky

 1. Petr Hasalík
 2. Pavel Bahenský
 3. Milan Zindler
 4. Radim Kříž

vítěz Petr Hasalík


(or. č. poz. 17) pozemek parc.č. 1493/203 o výměře 833 m2 (vyhlašovací cena  1.374.450 Kč)

došlo 8 nabídek

 1. Ladislav Peš – žadatel uspěl v nabídce č. 3, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 2. Nikola Juhászová
 3. Pavel Bahenský
 4. Radim Kříž
 5. Ludmila Buchlovská
 6. Adam Urbanec
 7. Lukáš Jančička
 8. Bohdan Szczesik

vítěz Nikola Juhászová


(or. č. poz. 18)  pozemek parc.č. 1493/204 o výměře 788 m2 (vyhlašovací cena 1.300.200 Kč)

došlo 7 nabídek

 1. Ladislav Peš žadatel uspěl v nabídce č. 3, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 2. Radim Kříž žadatel uspěl v nabídce č. 1, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 3. Jan Odstrčil
 4. Nikola Juhászová
 5. Lukáš Jančička
 6. Milan Zindler
 7. Marie Zindlerová

vítěz  Jan Odstrčil


(or. č. poz. 19) pozemek parc.č. 1493/205 o výměře 663 m2 (vyhlašovací cena 1.093.950 Kč)

došlo 12 nabídek

 1. Linda Bagová
 2. Stanislav Čotek
 3. Zuzana Wenigová
 4. Zuzana Wenigová
 5. Tomáš Valentík
 6. Vojtěch Bill
 7. Linda Bagová
 8. Milan Zindler
 9. Daniel Hajda
 10. Marie Zindlerová
 11. Zuzana Wenigová
 12. Jan Odstrčil

vítěz Linda Bagová


(or. č. poz. 20) pozemek parc.č. 1493/206 o výměře 599 m2 (vyhlašovací cena 988.350 Kč)

došla 1 nabídka

 1. Tomáš Valentík

vítěz Tomáš Valentík


(or. č. poz. 21) pozemek parc.č. 1493/207  o výměře 751 m2 (vyhlašovací cena 1.239.150 Kč)

došly 2 nabídky

 1. Jaroslav Hruška – žadatel uspěl v nabídce č. 12, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží
 2. Tomáš Valentík – žadatel uspěl v nabídce č. 20, dle pravidel se k nabídce nepřihlíží

bez vítěze


(or. č. poz. 22) pozemek parc.č. 1493/208 o výměře 777 m2 (vyhlašovací cena 1.282.050 Kč)

došly 3 nabídky

 1. Adam Urbanec
 2. Tomáš Valentík
 3. Jaroslav Hruška

vítěz Adam Urbanec


(or. č. poz. 23) pozemek parc.č. 1493/197 o výměře 855 m2 (vyhlašovací cena 1.410.750 Kč)

bez nabídky

 

Vyhodnocení došlých nabídek bude předloženo Radě města dne 17.02.2021 a následně Zastupitelstvu města dne 15.03.2021. Po jednání Zastupitelstva města bude odbor správy majetku uzavírat s vítěznými žadateli kupní smlouvu.

Přílohy:
pdf Vyznačení zájmového území na podkladu katastrální mapy (pdf, 402 KB)