Vítězné Projekty pro Nový Jičín 2020

Již třetím rokem měli občané Města Nový Jičín příležitost předložit své projekty v rámci participativního rozpočtu, na který Město Nový Jičín vyčlenilo 200 000 Kč. Termín pro předkládání projektů byl stanoven na období od 2. 1. 2020 do 29. 2. 2020. Následně probíhala kontrola formálních náležitostí, posouzení příslušnými Odbory MěÚ a na projednání Komise Zdravého města a MA21. Do výzvy se přihlásily celkem 3 projekty, z nichž 2 splnily všechny podmínky, a byly doporučeny k realizaci. Financování projektů RM schválila na červnovém zasedání. Záměrem projektu Mobilní zastřešení – Straník je pořízení mobilního zastřešení pořádaných pro využití na akcích ve Straníku pro širokou veřejnost. Celkové náklady jsou dle přiloženého rozpočtu vyčísleny na 92 400 Kč vč. DPH. Záměrem projektu Kvetoucí louky je vybudování květnatých luk na území města. Květnaté louky napomáhají zadržování vody v krajině, nevyžadují časté sekání, zvyšují přírodní biodiverzitu. Kvetoucí louku lze využívat také v rámci výuky přírodních věd ze strany místních ZŠ. Na tento projekt bylo vyčleněno 100 000 Kč. Realizace projektů bude zahájena na podzim tohoto roku.