Veřejného projednání k úpravám vrcholku Svince se účastnilo více než 40 lidí

Ve čtvrtek 21. března 2019 město Nový Jičín pořádalo Veřejné projednání k úpravám vrcholku Svince. Projednání se účastnilo více než 40 osob z řad veřejnosti, politici a zaměstnanci MěÚ a autor diskutovaného projektového záměru – architekt Ondřej Kafka. Dle návrhu architektů z novojičínského ateliéru MOAD by měl být na Svinec umístěn kukátkový sloup a mobiliář. 

Účastníci akce se v 16:30 setkali u Chaty Svinec a následně se přesunuli na místa, na nichž se plánuje úprava či doplnění mobiliářem (rozcestí u odbočky ke křížku z asfaltové cesty, vrcholek Svince, prostranství u křížku).  Na každém místě autor projektu přítomným představil, co se na něm plánuje a svou vizi blíže popsal. Účastníci projednání posléze vznesli podněty a připomínky, které byly buď zodpovězeny na místě nebo poznačeny k dalšímu rozboru. Doplňující informace najdete níže.

Související podklady: