Veřejné schůze s občany

V místních částech proběhnou v září a říjnu 2021 veřejné schůze s občany. Kromě členů osadních výborů se jich zúčastní zástupci vedení města a vedoucí odborů. Veřejnost bude mít prostor na dotazy a připomínky.

Místa a termíny schůzí:

29.9.2021 Žilina ( přístřešek na hřišti)

6.10.2021 Loučka ( restaurace U Chovatelů)

11.10.2021 Straník (tělocvična TJ)

13.10.2021 Bludovice (budova Fojtství)

18.10.2021 Kojetín (kulturní dům)

Všechny schůze začínají v 16.30 hodin.