Veřejné projednání: Jak se přizpůsobit dopadům klimatických změn?

Město Nový Jičín zve občany na veřejné projednání k připravovanému Katalogu adaptačních opatření. Setkání s veřejností na toto téma je naplánováno na pondělí 7. září 2020 od 16:00 v aule radnice MěÚ. Cílem setkání je představit hlavní hrozby pro Nový Jičín spojené s klimatickými změnami, seznámit veřejnost s možnými opatřeními na zmírnění dopadů klimatických změn a společně vytipovat vhodná místa, kde by se uvedená opatření mohla v budoucnu realizovat.

Město Nový Jičín má zájem reagovat na změny klimatu na území města a prostřednictvím vhodných opatřeních čelit následkům změn klimatu – v tom by měl být nápomocen právě Katalog adaptačních opatření, který vzniká ve spolupráci se společností CI2, o.p.s. Tvorba katalogu byla zahájena anketou mezi občany loni a dokončen bude po veřejném projednání letos na podzim.