Velký Den dětí – cesta kolem světa

Tradiční oslava Dne dětí se SVČ Fokus. Pět velkých stanovišť pojmenovaných podle světadílů Vám a hlavně Vašim dětem nabídnou spoustu legrace a zábavy. Součástí je tvořivý koutek a vystoupení kroužků SVČ Fokus.
Hrací karta a sladká odměna zdarma.

Neděle 28.5.2017 na zimním stadionu a jeho okolí od 10:00 do 17:00 hodin

jpg Pozvánka na Den dětí (plakát) (jpg, 2 MB)