Uzavření přechodů pro chodce

Po dobu opravy střechy a fasády budovy MěÚ Nový Jičín na ul. Divadelní 1 budou na křižovatce ul. Tyršova a ul. Divadelní uzavřeny dva přechody pro chodce. Toto opatření je z důvodu zajištění větší bezpečnosti chodců. Do budovy je vytvořen bezpečný průchod z ul. Divadelní, ale i tak je nutné, aby občané a zaměstnanci dbali zvýšené opatrnosti. Omezení může trvat do konce září 2017.