Uzavírka ulice 28. října

Odboru dopravy Městského úřadu Nový Jičín byla 14.11.2018 nahlášena havárie na kanalizačním vedení v  ulici 28. října (u bývalého Čedoku).  Ulice 28. října musí být z důvodu havarijního stavu kanalizační šachtice zcela uzavřena. Oprava by podle předpokladu měla trvat  jeden týden. Průchod chodců bude omezen dopravním značením a bude umožněn po jedné straně komunikace.