Uzavírka silnice I/48 mezi Příborem a Novým Jičínem pro vozidla nad 12 tun

Od 22.12.2018 do 31.3.2019 bude silnice č. I/48 ( v úseku výstavby D48) od křižovatky silnic 48 x 482 (Rybí) po křižovatku silnic 48 x 58 – 464 (MÚK Příbor střed) uzavřena pro vozidla o celkové hmotnosti přesahující 12 tun. A to z důvodu zajištění průjezdnosti křižovatky I/48 a II/482, včetně navazujících napojení komunikací nižších tříd a kategorií, v zimním, klimaticky nepříznivém období.jpg Mapka s objízdnou trasou (jpg, 1 MB)